Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Mimořádné opatření - pravidla pro návštěvu koncertů Okolo Třeboně 2021

  19.11.2021

Mimořádné opatření - pravidla pro návštěvu koncertů Okolo Třeboně 2021

Zde se dozvíte, co musíte splňovat, abyste bez problémů mohli navštívit koncerty Okolo Třeboně. Vycházíme z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 22.11.2021.

Každý návštěvník Okolo Třeboně 2021 (kromě dětí do 12 let) musí prokázat certifikátem (kde lze stáhnout certifikát najdete na konci článku), že splňuje alespoň jednu z těchto podmínek, jinak nesmí být organizátorem vpuštěn na akci. Po celou dobu pobytu na akci je nutné mít odpovídající ochranu dýchacích cest a návštěvník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanouproti onemocnění covid-19,pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatřeníneuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jídosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů;nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
oprovedeném očkování nebo certifikátem o provedenémočkovánívydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo

nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň vanglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, kterápotvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychléhoantigenního testu(RAT)na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Na místě bude dostupná dezinfekce a omezené množství respirátorů (10,- Kč). 

Certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění je možné stáhnout na Očkovacím portálu občana po zadání rodného čísla a čísla OP.

Související sortiment

Zobrazuji záznamy  1 - 1 z 1

  Radůza 2022

Cena od 400,- Kč. Ceny se s blížícím datem koncertu zvyšují.Cena: 400,00 Kč s DPH / 1ks
Dostupnost: Skladem, ihned k odeslání, v dalších předprodejích Termín: 15.02.2022 19:00:00 (Divadlo J.K.Tyla)
Více informací +
Zobrazuji záznamy  1 - 1 z 1

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.